Strona 1 z 1

Ankieta ewaluacyjna (ZHP)

9 marca 2024

Czy szkolenie spełniło Pana/ Pani oczekiwania?

Czy szkolenie spełniło Pana/ Pani oczekiwania?
A
B
C

Czy Pana/ Pani zdaniem, treści merytoryczne przekazywane w trakcie szkolenia są wystarczające, aby wykorzystać je w praktyce/ pracy?

Czy Pana/ Pani zdaniem, treści merytoryczne przekazywane w trakcie szkolenia są wystarczające, aby wykorzystać je w praktyce/ pracy?
A
B
C

O jakie treści warto uzupełnić szkolenie? (proszę krótko opisać)

Które zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą najbardziej przydatne w Pana/Pani pracy? (proszę krótko opisać)

Inne uwagi / sugestie