Strona 1 z 1

Ankieta ewaluacyjna (Nowa Sól) - 2

Szkolenie "Standardy Ochrony Małoletnich", 3 lutego 2024

Czy szkolenie spełniło Pana/ Pani oczekiwania?

Czy szkolenie spełniło Pana/ Pani oczekiwania?
A
B
C

Czy Pana/ Pani zdaniem, treści merytoryczne przekazywane w trakcie szkolenia są wystarczające do przygotowania i wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich w Pana/ Pani placówce?

Czy Pana/ Pani zdaniem, treści merytoryczne przekazywane w trakcie szkolenia są wystarczające do przygotowania i wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich w Pana/ Pani placówce?
A
B
C

O jakie treści warto uzupełnić szkolenie? (proszę krótko opisać)

Które zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą najbardziej przydatne w Pana/Pani pracy? (proszę krótko opisać)

Inne uwagi / sugestie